+995 555 228 114; +995 555 228 173

تبلیغات فوق العاده

 • 187880
  $
  آپارتمان فروشی
 • 392101
  $
  فروش
 • 219600
  $
  فروش
 • 219600
  $
  ویلا فروشی
 • 219600
  $
  فروش
 • 329400
  $
  آپارتمان فروشی
 • 280600
  $
  آپارتمان فروشی
 • 109800
  $
  آپارتمان فروشی
 • 183000
  $
  فروش
 • 1830
  $
  اجاره ماهیانه
 • 378200
  $
  فروش
 • 2440
  $
  برای اجاره ماهیانه
 • 190320
  $
  فروش
 • 3000
  $
  برای اجاره ماهیانه
 • 100040
  $
  فروش
 • 273280
  $
  فروش
 • 89548
  $
  فروش
 • 146
  $
  اجاره روزانه
 • 146
  $
  اجاره روزانه
 • 134200
  $
  فروش
 • 207400
  $
  فروش
 • 366000
  $
  فروش
 • 1098
  $
  اجاره ماهیانه
 • 305000
  $
  آپارتمان فروشی
 • 165920
  $
  برای فروش
 • 159
  $
  اجاره روزانه
 • 1586
  $
  اجاره ماهانه
 • 122000
  $
  فروش آپارتمان 60 متری نوسازشیک دسترسی عالی
 • 585600
  $
  برای فروش
 • 1464
  $
  اجاره ماهیانه

مساحت
قیمت
$
اجاره
ID: 1729
ورا - کاستاوا
1098 قیمت هر متر مربع: 21
$

برای فروش
ID: 1728
چگورتی - چگورتی قسمت بالا
688560 قیمت هر متر مربع: 5,026
$

فروش
ID: 1727
چگورتی - چگورتی قسمت بالا
693680 قیمت هر متر مربع: 5,101
$

اجاره روزانه
ID: 1726
کرتسانیسی - اورتاچالا
159 قیمت هر متر مربع: 2
$

اجاره ماهیانه
ID: 1725
کرتسانیسی - اورتاچالا
1708 قیمت هر متر مربع: 17
$

فروش
ID: 1724
کرتسانیسی - اورتاچالا
329400 قیمت هر متر مربع: 3,229
$

فروش
ID: 1723
سامگوری - وارکتلی
189702 قیمت هر متر مربع: 1,773
$

اجاره ماهیانه
ID: 1720
دیدوبه - چرتلی
679 قیمت هر متر مربع: 17
$

اجاره ماهیانه
ID: 1719
دیدوبه - دیدوبه
679 قیمت هر متر مربع: 17
$

اجاره ماهیانه
ID: 1718
دیدوبه - دیدوبه
600 قیمت هر متر مربع: 10
$

برای فروش
ID: 1716
دیدی دیقومی - میریان مپه
114680 قیمت هر متر مربع: 2,085
$

برای فروش
ID: 1713
سابورتالو - کاوتارادزه
134200 قیمت هر متر مربع: 2,211
$

برای فروش
ID: 1712
سابورتالو - دوایدزه
192760 قیمت هر متر مربع: 2,503
$