+995 555 228 114; +995 555 228 173

تبلیغات فوق العاده

 • 187880
  $
  آپارتمان فروشی
 • 392101
  $
  فروش
 • 219600
  $
  فروش
 • 219600
  $
  ویلا فروشی
 • 219600
  $
  فروش
 • 329400
  $
  آپارتمان فروشی
 • 280600
  $
  آپارتمان فروشی
 • 109800
  $
  آپارتمان فروشی
 • 183000
  $
  فروش
 • 1830
  $
  اجاره ماهیانه
 • 378200
  $
  فروش
 • 2440
  $
  برای اجاره ماهیانه
 • 190320
  $
  فروش
 • 3000
  $
  برای اجاره ماهیانه
 • 100040
  $
  فروش
 • 273280
  $
  فروش
 • 89548
  $
  فروش
 • 146
  $
  اجاره روزانه
 • 146
  $
  اجاره روزانه
 • 134200
  $
  فروش
 • 207400
  $
  فروش
 • 366000
  $
  فروش
 • 1098
  $
  اجاره ماهیانه
 • 305000
  $
  آپارتمان فروشی
 • 165920
  $
  برای فروش
 • 159
  $
  اجاره روزانه
 • 1586
  $
  اجاره ماهانه
 • 122000
  $
  فروش آپارتمان 60 متری نوسازشیک دسترسی عالی
 • 585600
  $
  برای فروش
 • 1464
  $
  اجاره ماهیانه

مساحت
قیمت
$
برای فروش
ID: 1706
دیدوبه - دیدوبه
124440 قیمت هر متر مربع: 2,304
$

برای فروش
ID: 1705
دیدوبه - دیدوبه
119560 قیمت هر متر مربع: 2,299
$

برای فروش
ID: 1704
سامگوری - خیابان مسکو
183000 قیمت هر متر مربع: 2,179
$

برای فروش
ID: 1703
دیدوبه - دیدوبه
112240 قیمت هر متر مربع: 2,672
$

برای فروش
ID: 1702
سابورتالو - نوتچوبیدزه
119560 قیمت هر متر مربع: 3,285
$

برای فروش
ID: 1701
دیدوبه - دیدوبه
119560 قیمت هر متر مربع: 2,344
$

اجاره روزانه
ID: 1700
سابورتالو - پکینی
146 قیمت هر متر مربع: 2
$

برای فروش
ID: 1698
دیدی دیقومی - میریان مپه
90280 قیمت هر متر مربع: 1,584
$

برای فروش
ID: 1697
دیدی دیقومی - میریان مپه
90280 قیمت هر متر مربع: 1,584
$

برای فروش
ID: 1695
دیدی دیقومی - میریان مپه
90280 قیمت هر متر مربع: 2,006
$

برای فروش
ID: 1694
دیدی دیقومی - ایان هومری
107360 قیمت هر متر مربع: 2,284
$

برای فروش
ID: 1693
دیدی دیقومی - ایان هومری
92720 قیمت هر متر مربع: 1,932
$

برای فروش
ID: 1692
دیدی دیقومی
85400 قیمت هر متر مربع: 1,708
$

برای فروش
ID: 1691
دیدی دیقومی - میریان مپه
97600 قیمت هر متر مربع: 2,077
$

برای فروش
ID: 1690
دیدی دیقومی - میریان مپه
113460 قیمت هر متر مربع: 1,801
$

برای فروش
ID: 1689
واکه - جیکنتی
139080 قیمت هر متر مربع: 3,091
$