+995 555 228 114; +995 555 228 173

تبلیغات فوق العاده

 • 187880
  $
  آپارتمان فروشی
 • 392101
  $
  فروش
 • 219600
  $
  فروش
 • 219600
  $
  ویلا فروشی
 • 219600
  $
  فروش
 • 329400
  $
  آپارتمان فروشی
 • 280600
  $
  آپارتمان فروشی
 • 109800
  $
  آپارتمان فروشی
 • 183000
  $
  فروش
 • 1830
  $
  اجاره ماهیانه
 • 378200
  $
  فروش
 • 2440
  $
  برای اجاره ماهیانه
 • 190320
  $
  فروش
 • 3000
  $
  برای اجاره ماهیانه
 • 100040
  $
  فروش
 • 273280
  $
  فروش
 • 89548
  $
  فروش
 • 146
  $
  اجاره روزانه
 • 146
  $
  اجاره روزانه
 • 134200
  $
  فروش
 • 207400
  $
  فروش
 • 366000
  $
  فروش
 • 1098
  $
  اجاره ماهیانه
 • 305000
  $
  آپارتمان فروشی
 • 165920
  $
  برای فروش
 • 159
  $
  اجاره روزانه
 • 1586
  $
  اجاره ماهانه
 • 122000
  $
  فروش آپارتمان 60 متری نوسازشیک دسترسی عالی
 • 585600
  $
  برای فروش
 • 1464
  $
  اجاره ماهیانه

مساحت
قیمت
$
برای فروش
ID: 1781
دیدی دیقومی - میکرو چهار
125660 قیمت هر متر مربع: 635
$